Zajęcia w Krakowiaku – w ramach obostrzeń dotyczących zajęć zdalnych

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,
informujemy, iż pomimo wprowadzenia nauczania zdalnego dla klas 4-8 w szkołach podstawowych, „Krakowiak” pracuje w niezmienionym trybie. Zapraszamy na zajęcia wg dotychczasowego harmonogramu.