Nabór

Rekrutacja 2024/2025

 MLZPiT „KRAKOWIAK”  – PRZESTRZEŃ TWÓRCZEGO ROZWOJU, zaprasza dzieci  i młodzież w wieku od 4 do 21 lat na zięcia taneczne, wokalne i instrumentalne.

Na uczestników czekają wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, wycieczki edukacyjne, warsztaty regionalne, obozy artystyczne i wiele innych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

W sekcji instrumentalnej wymagana jest podstawowa gra na jednym  z  instrumentów: skrzypce, altówka,  klarnet, kontrabas, wiolonczela, trąbka, flet, akordeon.

W sekcjach artystycznych 13 do 21 lat  nie tworzymy nowych grup. Aby dołączyć do obecnej grupy wymagana jest podstawowa umiejętność w zakresie tańca ludowego.

DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:     22.05.2024 r. –  31.05.2024r.

Podpisaną deklarację o kontynuacji należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od  poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub w godzinach zajęć artystycznych przekazać nauczycielowi uczącemu.

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Termin postępowania rekrutacyjnego: 03.06.2024 r. – 28.06.2024 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 03.06.2024 r. – 21.06.2024 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.06. 2024 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 14.08.2024r. – 30.08.2024 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 14.08.2024 r. – 27.08.2024 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 30.08.2024 r.

Dokładnie wypełniony i podpisany wniosek zapisu należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

W wyjątkowej sytuacji można przesłać skan wniosku na adres zpit_krakowiak@interia.pl  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem sekretariatu Zespołu – 12 654 42 68

WAŻNE!!

DEKLARACJĘ  O KONTYNUACJI  LUB WNIOSEK ZAPISU NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI ! DOKUMENTY WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE POZOSTAWIONE ZOSTANĄ  BEZ ROZPATRZENIA.

REGULAMIN REKRUTACJI

Terminy rekrutacji

Załącznik nr 1 Deklaracja o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie

Załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce