Nabór

Rekrutacja 2023/2024

MLZPiT „KRAKOWIAK”  – PRZESTRZEŃ TWÓRCZEGO ROZWOJU, zaprasza dzieci  i młodzież w wieku od 4 do 21 lat na zajęcia taneczne, wokalne i instrumentalne.

Na uczestników czekają wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, wycieczki edukacyjne, warsztaty regionalne, obozy artystyczne i wiele innych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

W sekcji instrumentalnej wymagana jest podstawowa gra na jednym  z  instrumentów: skrzypce, altówka,  klarnet, kontrabas, wiolonczela, trąbka, flet, akordeon.

DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:  22.05.2023 r. –  31.05.2023 r.

Podpisaną deklarację o kontynuacji należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od  poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub w godzinach zajęć artystycznych przekazać nauczycielowi uczącemu.

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Termin postępowania rekrutacyjnego: 05.06.2023 r. – 30.06.2023 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 05.06.2023 r. – 23.06.2023 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 30.06. 2023 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2023 r. – 31.08.2023 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 16.08.2023 r. – 25.08.2023 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2023 r.

 

Dokładnie wypełniony i podpisany wniosek zapisu należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

W wyjątkowej sytuacji można przesłać skan wniosku na adres zpit_krakowiak@interia.pl  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem sekretariatu Zespołu – 12 654 42 68

WAŻNE!!

DEKLARACJĘ  O KONTYNUACJI  LUB WNIOSEK ZAPISU NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI !

DOKUMENTY WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE POZOSTAWIONE ZOSTANĄ  BEZ ROZPATRZENIA.

REGULAMIN REKRUTACJI

Terminy rekrutacji

Załącznik nr 1 Deklaracja o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach 2023

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie 2023

Załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce 2023

 

Rekrutacja 2022/2023

MLZPiT „KRAKOWIAK”  – PRZESTRZEŃ TWÓRCZEGO ROZWOJU, zaprasza dzieci  i młodzież w wieku od 4 do 21 lat na zięcia taneczne, wokalne i instrumentalne.

Na uczestników czekają wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje, wycieczki edukacyjne, warsztaty regionalne, obozy artystyczne i wiele innych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. W sekcji instrumentalnej wymagana jest podstawowa gra na jednym  z  instrumentów: skrzypce, klarnet, kontrabas, wiolonczela, trąbka, flet, akordeon.

DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:     23.05.2022 r. –  31.05.2022 r.

Podpisaną deklarację o kontynuacji należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od  poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub w godzinach zajęć artystycznych przekazać nauczycielowi uczącemu.

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

1.Termin postępowania rekrutacyjnego: 06.06.2022 r. – 01.07.2022 r. w tym:

  • składanie dokumentów: 06.06.2022 r. – 24.06.2022 r.
  • wywieszenie list przyjętych kandydatów: 01.07. 2022 r.

2.Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2022 r. – 31.08.2022 r. w tym:

  • składanie dokumentów: 17.08.2022 r. – 24.08.2022 r.
  • wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2022 r.

Wypełniony i podpisany wniosek zapisu należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

W wyjątkowej sytuacji można przesłać skan wniosku na adres zpit_krakowiak@interia.pl  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem sekretariatu Zespołu – 12 654 42 68

WAŻNE!!

DEKLARACJĘ  O KONTYNUACJI  LUB WNIOSEK ZAPISU NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI !

DOKUMENTY WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Dokumenty rekrutacyjne

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1 Deklaracja o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie na zajęcia prowadzone na terenie innej placówki

Załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce

 

Rekrutacja 2021/2022

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 dzieci i młodzież w wieku od 4 do 21 lat.

Zapraszamy dzieci  i młodzież w wieku od 4 do 21 lat. Na chętnych czekają zajęcia  z zakresu nauki tańca i śpiewu ludowego  oraz zajęcia instrumentalne  prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W sekcji instrumentalnej wymagana jest podstawowa gra na jednym  z  instrumentów: skrzypce, klarnet, kontrabas, wiolonczela, trąbka, flet, akordeon.

Jeżeli sytuacja pozwoli, to na uczestników czekają atrakcyjne wyjazdy na festiwale folklorystyczne, przeglądy, konkursy, wycieczki edukacyjne, warsztaty regionalne, obozy artystyczne i wiele innych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

 

DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 24.05.2021 r. – 31.05.2021 r.

 

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2021 r. – 02.07.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 01.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 02.07. 2021 r.

 

Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2021 r. – 27.08.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 16.08.2021 r. – 20.08.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 27.08.2021 r.

 

WAŻNE!!

DEKLARACJĘ  O KONTYNUACJI  LUB WNIOSEK ZAPISU NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI !

Podpisaną deklarację o kontynuacji należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od  poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub w godzinach zajęć artystycznych przekazać nauczycielowi uczącemu.

Wypełniony i podpisany wniosek zapisu należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin-rekrutacji 2021

Zalacznik-nr-1-Deklaracja-o-kontynuacji 2021

Zalacznik-nr-2-Wniosek-o-przyjecie 2021

Zalacznik-nr-3-Wniosek-o-przyjecie-na-zajecia-prowadzone-na-terenie-innej-placowki-2021

Zalacznik-nr-4-Wniosek-o-przyjecie-na-wolne-miejsce 2021

 

Dokumenty dotyczące funkcjonowania w trakcie pandemii

Procedury.-COVID-2021

OSWIADCZENIE.RODZICA 2021