Uwaga! Komunikat o konieczności informowania o zakażeniu.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

przypominamy, że w przypadku, kiedy  Wasze dziecko, uczęszczające na zajęcia do MLZPiT „Krakowiak”, uzyska pozytywny wynik na obecność koronowirusa, jesteście Państwo zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora Zespołu.

Pamiętajcie, że dzięki temu możecie przyczynić się do lepszej ochrony, tak innych osób, jak i również samych siebie, a także swoich bliskich.