Rada Rodziców

Przewodniczący

Barbara Zapała

 

Z-Ca Przewodniczącego

Agata Gdowik

 

Sekretarz

Sabina Maślanka

 

Członkowie Rady

Anna Szulc

Agnieszka Komorek