Rada Rodziców

Przewodniczący

Barbara Zapała

 

Z-Ca Przewodniczącego

Agata Gdowik

 

Sekretarz

Małgorzata Brudniak

 

Członkowie Rady

Marta Szostak

Arleta Badzińska

Agnieszka Szczurzydło

Monika Szpyrka

Mariusz Żywicki