Tańce i pieśni Lachów Sądeckich

Grupa IV Tańca Ludowego – „Tańce i pieśni lachów sądeckich” – opracowanie i przygotowanie taneczne grupy Marta Graca, opracowanie muzyczne Zbigniew Słomski