Tańce Górali Żywieckich

Grupa IV Tańca Ludowego zaprezentowała dwa programy „Tańce górali żywieckich” – opracowanie taneczne Anna Gryszun, opracowanie muzyczne Zbigniew Słomski, przygotowanie taneczne Marta Graca.