Moja Polska. Moja Ukraina – konkurs plastyczny

 ,,Moja Polska. Moja Ukraina”.

W ramach projektu „Dotknąć , usłyszeć, posmakować tradycji. W kręgu kultury ukraińskiej i polskiej” zorganizowany został  konkurs plastyczny ,,Moja Polska. Moja Ukraina”.

Do dnia 13 grudnia 2022 roku oddano kilkadziesiąt prac plastycznych uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3 oraz 4-8. Nie nadesłano prac ze szkół ponadpodstawowych.

Dnia 14 grudnia jury konkursu w składzie: Małgorzata Bzowska-magister plastyki oraz Agnieszka Gębura-magister plastyki wyłoniło laureatów konkursu. Lista laureatów znajduje się  w protokole konkursowym. Wszyscy uczniowie zostali powiadomieni o wynikach konkursu i zaproszenie na galę finałową dnia 17 grudnia organizowaną przez Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak.

Dla laureatów zostały przygotowane pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymali  również opiekunowie artystyczni -nauczyciele nagrodzonych uczniów.

GRATULUJEMY!