Warsztaty ozdób choinkowych oraz warsztaty szopkarskie.

W dniach 16.11 – 17.12.2022 r. odbywały  się warsztaty artystyczne przygotowania ikon w technice decoupage’ u, warsztaty ozdób choinkowych oraz warsztaty szopkarskie.

w ramach projektu „ Dotknąć, usłyszeć posmakować tradycji. W kręgu kultury ukraińskiej  i polskiej”

Zajęcia rozpoczynały się wykładem pani Małgorzaty Bzowskiej na temat historii malarstwa ikon,  technologii związanej z ich powstawaniem, historii szopki krakowskiej oraz tradycji związkach  ze świętami Bożego Narodzenia zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

Zajęcia bardzo podobały się młodzieży. Wszyscy byli zadowoleni z efektu   swoich dzieł. Po warsztatach przygotowano wystawę prezentującą dokonania uczniów, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prace tworzyły również elementy scenografii podczas koncertu finałowego kończącego projekt  w dniu 17.12.2022 r.

BYŁO SUPER !