Warsztaty taneczne w Prywatnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich zaprosiła nasz zespół do przeprowadzenia warsztatów tanecznych. Praca z młodzieżą polsko-angielską była prawdziwą przyjemnością. Uczniowie chętnie poznawali kolejne kroki tańców ludowych i szybko uczyli się poszczególnych układów. Zatańczyliśmy oczywiście krakowiaka. Wydarzenie zaś uwieńczył polonez. Takie spotkania zawsze dają nam dużo radości, uczą i wzmacniają więzi rówieśnicze.