Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze przygotowania naszych uczestników do kontynuowania lub rozpoczynania swojej przygody z folklorem razem z Międzyszkolnym Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca „Krakowiak”, przekazuję parę ważnych informacji:

Dzieci i młodzież kontynuująca zajęcia.

1. Zajęcia dla grupy I, II tańca ludowego, nowej Akademii Młodego Artysty, Akademii Tańca (byłej AMA) oraz Studio Talentów rozpoczynają się od 04.09.2023 r. – zgodnie z harmonogramem zajęć.
2. Zajęcia dla grup p. Marty Gracy rozpoczynają się od 11.09.2023 r. zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Zebranie z rodzicami grup I, II, Akademia Tańca odbędzie się 15.09.2023 r. (godzina jeszcze do ustalenia.
4. Zebrania dla nowej Akademii Młodego Artysty 04.09.2023 r. godz. 18.00 oraz Studio talentów godz. 19.15
5. Zebrania rodziców w pozostałych grupach odbędą się w dniach 11 – 22 września 2023 r. Dokładne terminy i godziny zostaną podane w późniejszym terminie.
6. W związku ze zmianą nazewnictwa niektórych grup szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych sekcji artystycznych oraz zebrań z rodzicami przekażą nauczyciele na Państwa adresy poczty elektronicznej podane we wnioskach.

Nowoprzyjęci uczestnicy naszego Zespołu.

1. Zajęcia dla nowych uczestników rozpoczną się zgodnie z przesłaną przez nauczycieli informacją.
2. W dniach 04.09.2023 r. – 15.09.2023 r. odbędą się zebrania z rodzicami.
3. Przydział uczestników do poszczególnych grup artystycznych – wiekowych dokonuje dyrektor Zespołu w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
(W sytuacjach wyjątkowych, na prośbę rodziców będzie możliwość zmiany grupy, jeżeli utworzy się inna grupa dla tego wieku oraz będą możliwości organizacyjne. Zmiany takie będziemy podejmować po zebraniach z rodzicami).
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia, do dnia 31.08.2023 r. wyśle szczegółowe informacje dotyczące zajęć i zebrań na Państwa adresy poczty elektronicznej podane we wnioskach.

Zajęcia dla grup przedszkolnych z Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie .

1. Zajęcia prowadzone przez MLZPiT ”Krakowiak” na terenie Samorządowego Przedszkola nr 163 rozpoczną się po uzgodnieniu szczegółów z dyrektorami obu placówek.
Harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej Zespołu www.krakowiak.edu.pl do dnia 30.08.2023 r.
Zanim rozpoczniemy zajęcia, chcemy się spotkać z rodzicami oraz opiekunami naszych wychowanków i szczegółowo omówić zakres działań. Zapewne będą jeszcze wprowadzane
niewielkie zmiany, o których będziemy informować na bieżąco.

Zmiana nazewnictwa w niektórych grupach artystycznych

1. Zeszłoroczna grupa IV tańca ludowego, prowadzona przez P. Martę nazywa się obecnie Akademią Młodego Artysty. Grupa ta ma zwiększoną ilość godzin i w tym roku prowadzić ją będzie: p. Anna Kruczek – taniec, p. Anna Lech – wokal
2. Zeszłoroczna grupa Akademia Młodego Artysty prowadzona przez p. Annę Kruczek obecnie przyjmuje nazwę Akademia Tańca i prowadzić ją będzie P. Beata Wilczyńska – taniec, p. Aldona Skoczek – wokal

UWAGA

Niestety w auli Zespołu nadal trwa remont, który najprawdopodobniej zakończy się dopiero po 15 września 2023 r. Do tego czasu będziemy korzystać ze szkolnej sali gimnastycznej.
Zebrania z rodzicami odbędą się w Sali 2a – chóralnej lub na stołówce szkolnej. Będziemy Państwa kierować do Sali dniu zebrania. Informacje dotyczące pomieszczenia, w którym uczestnicy mogą się przebrać na zajęcia podam po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły SP 149. Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość. Będziemy docierać do każdego z Państwa i spokojnie rozpoczniemy zajęcia.

Najbliższe koncerty.

Wstępnie podaję daty najbliższych koncertów: 03.09.2023 r. ( gr. I, Studio Talentów) oraz 09.09.2023 r. Akademia Tańca, gr. II, gr. I (Ilość koncertów może się zwiększyć). Szczegółowe informacje dotyczące programów zostaną podane w mailach od instruktorów oraz na pierwszych zajęciach Bardzo proszę o zarezerwowanie sobie czasu w tych dniach, aby dzieci i młodzież była dyspozycyjna. (Informacja dotyczy dzieci i młodzieży już występujących)

Harmonogram zajęć

Harmonogram

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Aldona Skoczek
Dyrektor MLZPiT „Krakowiak”