Nagrody w XIII Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca Garniec „Łańcut 2023”

Niemal tradycją już staje się, że z każdego wyjazdu konkursowego „Krakowiak” przywozi nagrody. Tym razem jury na XIII Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca Garniec „Łańcut 2023” przyznało 1. i 3. miejsce dwóm naszym grupom. Podwójny sukces, podwójna też radość w zespole… I podwójne gratulacje!