Dzień Taty !

Niech Tata każdy wie, jak dla swojego dziecka jest ważny.

Zawsze stoi na bezpieczeństwa straży, pomocą i uśmiech darzy.

Dziś Święto swoje obchodzi! Niechaj zatem jak najlepiej mu się powodzi.

Zdrowia, pomyślności życzą wszystkie dzieci z „Krakowiaka”. Wiwat, niech żyje w szczęściu każdy Tata!