Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, społeczności szkolnej  i pracownikom oświaty życzymy nieustannego entuzjazmu w podejmowaniu codziennych wyzwań edukacyjnych, satysfakcji, jak również poczucia spełnienia. Niech przekazywana i zdobywana wiedza staje się źródłem pozytywnych zmian w społeczeństwie. Natomiast wkład w wychowanie młodego pokolenia owocuje postawami ludzi świadomych, pełnych otwartości na świat, tolerancji, chęci poszerzania swojej wiedzy i horyzontów, a także rozwijania pasji, talentów i zamiłowań.

 

                                      Społeczność Międzyszkolnego Zespołu

                                                 Pieśni i Tańca „Krakowiak”