Konkurs filmowy „Bądź przewodnikiem w swoim mieście”

W imieniu Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny zapraszamy dzieci i młodzież krakowską do udziału w konkursie filmowym „Bądź przewodnikiem w swoim mieście”. Zdaniem uczestników jest przygotowanie filmu, ukazującego Kraków z ciekawej i nieznanej do tej pory perspektywy.

Więcej informacji: https://idmjp2.pl/2023/09/badz-przewodnikiem-w-swoim-miescie-konkurs-filmowy-dla-mlodziezy/