Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy i mieszkanki decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta Krakowa. Projekty, które uzyskają w głosowaniu największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu Krakowa i realizowane w najbliższym roku budżetowym.

Dzięki uczestnictwie w Budżecie Obywatelskim krakowianki i krakowianie mogą bezpośrednio oddziaływać na miasto poprzez zgłaszanie projektów, dyskutowanie o nich, a następnie oddanie na wybrane projekty swojego głosu.

Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby i ich udział w BO daje możliwość zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności. Najważniejszym elementem Budżetu Obywatelskiego jest czynny udział mieszkanek i mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem tworzą wspólny interes oraz kompromis społeczności lokalnych poprzez kreowanie lokalnych liderów oraz budowanie tożsamości lokalnej.

Priorytetem Budżetu Obywatelskiego jest otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania Budżetu Obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet Obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Więcej na temat Budżetu Obywatelskiego: budzet.krakow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty wybrane głosami mieszkanek i mieszkańców. Stan realizacji poszczególnych projektów znajduje się w zakładkach bocznych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.