Krakowska Karta Rodzinna

KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+

kkr3plusMLZPiT „Krakowiak” od kwietnia 2013r. jest Partnerem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Wszystkie dzieci z rodzin deklarujących się niniejszym dokumentem mają pierwszeństwo w zapisach na bezpłatne zajęciach organizowane przez Zespół.

KKR3+

Odbiorcy:
Dzieci i młodzież w wieku 4-21 lat
Oferta:
Osoby legitymizujące się Krakowską Kartą Rodzinną 3+
Opis:
Pierwszeństwo w zapisach na bezpłatne zajęcia , odbywające się w naszej placówce.

Oferta obejmuje:

  • zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku 4-6 lat
  • zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 lat (nauka tańców narodowych w formie towarzyskiej)
  • zajęcia wokalno-taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-21 lat
  • zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia: nauka gry na instrumentach (klarnet, skrzypce, trąbka, flet, wiolonczela, kontrabas)
  • zajęcia prospołeczne, mające na celu umacnianie więzi rodzinnych, lokalnych i środowiskowych  (pikniki, koncerty itp.)
  • warsztaty plastyczne
  • udział w wydarzeniach  kulturalnych (występy, konkursy, turnieje koncerty i festiwale o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym)
  • wycieczki edukacyjne
  • obozy artystyczno-wypoczynkowe

Więcej informacji na stronie KKR3+.