Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

MLZPiT „KRAKOWIAK”  – PRZESTRZEŃ TWÓRCZEGO ROZWOJU,zaprasza dzieci  i młodzież w wieku od 4 do 21 lat na zięcia taneczne, wokalne i instrumentalne.

Na uczestników czekają wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje, wycieczki edukacyjne, warsztaty regionalne, obozy artystyczne i wiele innych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. W sekcji instrumentalnej wymagana jest podstawowa gra na jednym  z  instrumentów: skrzypce, klarnet, kontrabas, wiolonczela, trąbka, flet, akordeon.

DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:     23.05.2022 r. –  31.05.2022 r.

Podpisaną deklarację o kontynuacji należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od  poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub w godzinach zajęć artystycznych przekazać nauczycielowi uczącemu.

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

1.Termin postępowania rekrutacyjnego: 06.06.2022 r. – 01.07.2022 r. w tym:

  • składanie dokumentów: 06.06.2022 r. – 24.06.2022 r.
  • wywieszenie list przyjętych kandydatów: 01.07. 2022 r.

2.Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2022 r. – 31.08.2022 r. w tym:

  • składanie dokumentów: 17.08.2022 r. – 24.08.2022 r.
  • wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2022 r.

Wypełniony i podpisany wniosek zapisu należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

W wyjątkowej sytuacji można przesłać skan wniosku na adres zpit_krakowiak@interia.pl  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem sekretariatu Zespołu – 12 654 42 68

WAŻNE!!

DEKLARACJĘ  O KONTYNUACJI  LUB WNIOSEK ZAPISU NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI !

DOKUMENTY WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Dokumenty rekrutacyjne

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1 Deklaracja o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie na zajęcia prowadzone na terenie innej placówki

Załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce