Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 dzieci i młodzież w wieku od 4 do 21 lat.

Zapraszamy dzieci  i młodzież w wieku od 4 do 21 lat. Na chętnych czekają zajęcia  z zakresu nauki tańca i śpiewu ludowego  oraz zajęcia instrumentalne  prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W sekcji instrumentalnej wymagana jest podstawowa gra na jednym  z  instrumentów: skrzypce, klarnet, kontrabas, wiolonczela, trąbka, flet, akordeon.

Jeżeli sytuacja pozwoli, to na uczestników czekają atrakcyjne wyjazdy na festiwale folklorystyczne, przeglądy, konkursy, wycieczki edukacyjne, warsztaty regionalne, obozy artystyczne i wiele innych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

 

DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 24.05.2021 r. – 31.05.2021 r.

 

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2021 r. – 02.07.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 01.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 02.07. 2021 r.

 

Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2021 r. – 27.08.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 16.08.2021 r. – 20.08.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 27.08.2021 r.

 

WAŻNE!!

DEKLARACJĘ  O KONTYNUACJI  LUB WNIOSEK ZAPISU NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI !

Podpisaną deklarację o kontynuacji należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od  poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub w godzinach zajęć artystycznych przekazać nauczycielowi uczącemu.

Wypełniony i podpisany wniosek zapisu należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin-rekrutacji 2021

Zalacznik-nr-1-Deklaracja-o-kontynuacji 2021

Zalacznik-nr-2-Wniosek-o-przyjecie 2021

Zalacznik-nr-3-Wniosek-o-przyjecie-na-zajecia-prowadzone-na-terenie-innej-placowki-2021

Zalacznik-nr-4-Wniosek-o-przyjecie-na-wolne-miejsce 2021

 

Dokumenty dotyczące funkcjonowania w trakcie pandemii

Procedury.-COVID-2021

OSWIADCZENIE.RODZICA 2021