#OGARNIAMŻYCIE

 

Życie jest moje, jest jedno i chcę mieć na nie wpływ – do takiej postawy zachęca krakowską młodzież miejski projekt #Ogarniam życie, realizowany z inicjatywy prezydenta miasta pilotażowo w 40 szkołach podstawowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Ma wzmocnić u młodych poczucie sprawczości i inspirować ich do podejmowania wartościowych aktywności, a tym samym uchronić m.in. przed ryzykiem popadnięcia w uzależnienia.

Dodatkowe informacje oraz aktualności:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/1584,2299,0,kategoria,aktualnosci.html