Nowy rok szkolny w Krakowiaku

Kochani Uczestnicy, Rodzice, Opiekunowie!
Nowy rok szkolny zawitał do „Krakowiaka”
Bardzo się cieszymy, że już za parę dni będziemy mogli wspólnie razem w przyjemny, a także aktywny sposób spędzać czas podczas zajęć w Zespole.
Przypominamy jednocześnie, że ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19, w MLZPiT ”Krakowiak” obowiązują procedury i zasady organizacyjne w stosunku do pracowników, uczestników zajęć i rodziców/opiekunów. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się  z poniższymi dokumentami:

Załączniki:
Dodatkowe informacje dotyczące organizacji zajęć poszczególnych grup artystycznych , jak również  wstępne harmonogramy  zostaną  przesłane do rodziców na wskazane we wnioskach  adresy  e-mail do dnia 31.08.2020 r.
Harmonogram zajęć zostanie również umieszczony na stronie internetowej Zespołu.
Do zobaczenia w „Krakowiaku” :)!