Nabór 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

MLZPiT „KRAKOWIAK”  – PRZESTRZEŃ TWÓRCZEGO ROZWOJU, zaprasza dzieci  i młodzież w wieku od 4 do 21 lat na zięcia taneczne, wokalne i instrumentalne.

Na uczestników czekają wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, wycieczki edukacyjne, warsztaty regionalne, obozy artystyczne i wiele innych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

W sekcji instrumentalnej wymagana jest podstawowa gra na jednym z instrumentów: skrzypce, altówka,  klarnet, kontrabas, wiolonczela, trąbka, flet, akordeon.

 

DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:  22.05.2023 r. –  31.05.2023 r.

Podpisaną deklarację o kontynuacji należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od  poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub w godzinach zajęć artystycznych przekazać nauczycielowi uczącemu.

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

Termin postępowania rekrutacyjnego: 05.06.2023 r. – 30.06.2023 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 05.06.2023 r. – 23.06.2023 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 30.06. 2023 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2023 r. – 31.08.2023 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 16.08.2023 r. – 25.08.2023 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2023 r.

 

Dokładnie wypełniony i podpisany wniosek zapisu należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

W wyjątkowej sytuacji można przesłać skan wniosku na adres zpit_krakowiak@interia.pl  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem sekretariatu Zespołu – 12 654 42 68

WAŻNE!!

DEKLARACJĘ  O KONTYNUACJI  LUB WNIOSEK ZAPISU NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI !

DOKUMENTY WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE POZOSTAWIONE ZOSTANĄ  BEZ ROZPATRZENIA.

REGULAMIN REKRUTACJI

Terminy rekrutacji

Załącznik nr 1 Deklaracja o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach 2023

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie 2023

Załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce 2023