Komunikat dot. rozszerzenia zasięgu działania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Kraków-Południe o dodatkowe 2 dzielnice.

Komunikat dot. rozszerzenia zasięgu działania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Kraków-Południe o dodatkowe 2 dzielnice.

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, informuje, że od stycznia 2023r. działalność ŚCZP DiM obejmuje dodatkowe dwie dzielnice Krakowa. Są to:

Dzielnica XI – Pogórze Duchackie oraz Dzielnica XIII – Podgórze.

Dotychczas projekt obejmował dzielnice: VIII – Dębniki, IX – Borek Fałęcki-Łagiewniki oraz X – Swoszowice.

Przypomnijmy, głównym celem projektu jest udzielenie bezpłatnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. W ramach projektu każda osoba w wieku do 18 roku życia (do 21 r.ż. jeśli nadal realizuje obowiązek szkolny) doświadczająca kryzysu zamieszkała na terenie działania centrum zostanie objęta kompleksowym, wielokierunkowym wsparciem zapewniającym ciągłość terapeutyczną.

Wsparcie w formie profilaktyki, edukacji i  terapii odbywa się w  przy wykorzystaniu sieci  koordynacji międzysektorowej wykorzystującej zasoby społeczności lokalnej. W zakresie projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących  deinstytucjonalizacji usług społecznych i medycznych. Projekt został zaplanowany do realizacji w lokalnym środowisku, w oparciu o model środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, będący elementem współczesnej reformy psychiatrii dziecięcej.

Oprócz lidera, Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ, partnerami w projekcie są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który obsługuje infolinię dla mieszkańców dzielnic objętych działaniem Centrum oraz Wydział Edukacji UM Krakowa odpowiedzialny za utworzenie Zespołu Pierwszego Kontaktu w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, którego głównym zadaniem jest nawiązanie relacji z rodziną, poznanie historii problemu i sieci wsparcia społecznego oraz przygotowanie wstępnej konceptualizacji w podejściu bio-psycho-społecznym.

Strona internetowa projektu: www.centrumpomocydim.com

INFOLINIA:

Zespół infolinii działa od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20:00, pod numerem telefonu: +48 726 204 176

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM05/20)