Informacje dotyczące zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Radzice , Opiekunowie, Uczestnicy.

 

  1. Zajęcia dla nowych uczestników zajęć rozpaczną się od 20 września 2021 r.
  2. W dniach 06.09.2021 r. – 10.09.2021 r. każdy z Państwa otrzyma szczegółowe informacje dotyczące zajęć drogą elektroniczną na adres poczty podany we wniosku rekrutacyjnym.
  3. W dniach 13.09.2021 r. – 17.09.2021 r.  odbędą się zebrania z rodzicami we wszystkich grupach artystycznych. O terminach zebrań powiadomią Państwa nauczyciele prowadzący  daną grupę. Harmonogram  zebrań będzie również  umieszczony na stronie internetowej Zespołu. Wszystkie spotkania odbędą się w auli ( sali baletowej) na I piętrze. Podczas tych zebrań będziemy omawiać organizację zajęć w bieżącym roku szkolnym, sprawy dotyczące koncertów jubileuszowych oraz zaprosimy Państwa do współpracy w Radzie Rodziców. Będzie można zamówić bilety na Koncerty Jubileuszowe Zespołu, które odbędą się 16.10.2021 r. i 30.10.2021 r. w NCK  ( ilość miejsc jest ograniczona)
  4. W załączanie umieszczony jest harmonogram zajęć dla poszczególnych grup artystycznych. Dla nowoprzyjętych uczestników zaplanowaliśmy:  Grupy przygotowawcze  I, II, III.  Godziny i dni   zajęć dla tych grup  ujęte w harmonogramie mogą ulec zmianie.  O zakwalifikowaniu uczestników do poszczególnych grup powiadomią nauczyciele.
  5. W dniach 03.09.2021 r. – 09. 2021 r. grupy: I, II, III, IV, Akademia Młodego Artysty oraz kapela wyjeżdżają na zgrupowanie artystyczne do Poronina. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu będą umieszczone na stronie Zespołu oraz przesłane przez nauczycieli pocztą elektroniczną.
  6. Wszystkie pozostałe grupy rozpoczynają zajęcia od 06.09.2021 r. wg harmonogramu.

 

Z  serdecznymi pozdrowieniami

Aldona Skoczek

Dyrektor MLZPiT ”Krakowiak”