ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przewodniczący

BARBARA ZAPAŁA

 
Z-ca Przewodniczącego

AGATA GDOWIK

Sekretarz
MAŁGORZATA BRUDNIAK

Członkowie Rady
MARTA SZOSTAK
ARLETA BADZIŃSKA
AGNIESZKA SZCZURZYDŁO
 MONIKA SZPYRKA 
MARIUSZ ŻYWICKI