Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych

Poprawiono: poniedziałek, 25, maj 2020 09:16

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,
od 18 maja br., zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  następuje stopniowe wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych. W załączeniu znajdziecie Państwo regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które będą pomocne w tym, aby w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
od 18 maja br.:
możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Poniżej znajdziecie Państwo załączniki dot. regulacji prawnych w ww. zakresie:
Zał. 1 (Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b) 
Zał. 2 (Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b)
Zał. 3 (Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c)
Zał. 4 (Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c)

S
zczegółowe wytyczne GIS dostępne na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

W trosce o bezpieczeństwo MLZPiT Krakowiak wznowi działanie z dniem 25 maja zgodnie z określonym rezimem sanitarnym.