100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

Poprawiono: czwartek, 21, maj 2020 17:00
Jan Paweł 2 100 lat

 
Dzisiaj mija 100. rocznica urodzin jednego z największych, nie tylko Polaków, ale i osobowości tego świata. Bo istotnie, mianem osobowości można śmiało określić św. Jana Pawła II, którego biografii nie sposób zawrzeć w kilku zdaniach.Charakteryzował się on nie tylko wieloma talentami, ale również siłą charakteru. Wartości,którymi się odznaczał zostały dostrzeżone i docenione, a poświadcza to choćby tytuł świętego, jaki otrzymał. 
 
Warto zapoznawać się z bogactwem jego mądrości, uczyć się od niego m.in.  poszanowania pracy i drugiego człowieka, otwartości, tolerancji, jak również wielu innych rzeczy. Niech to dziedzictwo, które po sobie pozostawił żyje nadal w każdym z nas, pomagając nam lepiej poznawać świat, siebie samych i osoby z jakimi przychodzi nam się spotykać.
 
 
 
Polak ów z Wadowic pochodzący i bardzo je miłujący
Do dziś swą charyzmą rezonujący 
Ten rodak -  jeden z największych naszych rodaków 
Który szczególnie ukochał sobie również i Kraków 
Z owego grodu jednak na głębię wypłynął 
By dzielić się dobrą nowiną 
Otwierał on nią umysły i serca na wartość świata tego 
Uczył poszanowania istnienia ludzkiego 
Wszystkie narody, religie i kultury potęgą swego słowa scalał 
W pracy trudzie nigdy ustawać sobie nie pozwalał. 
On pokazał, że przebaczenie zawsze jest możliwe
A każde spojrzenie może być życzliwe 
Że dialog to umiejętność słuchania
Zaś bogactwo jest sztuką dawania.
Kochał góry, młodzież i kajaki
I choć kunszt posiadał wszelaki - bo i aktorstwo, i poezja miała u niego uznanie
To jednak wybrał kapłańskie powołanie
I za Stolicę Piotrową obrał ostatecznie mieszkanie. 
Na jej czele stanął, godnie pastując władzę mu daną
Owy, rodem z dalekiego kraju Papież
Rozsławił swe imię wzdłuż świata i wszerz
I jako Jan Paweł II – miłośnik otwartości na każdego człowieka, 
W którym – wierzył, iż dobro płynie niczym rzeka 
Mająca swe źródło w MIŁOŚCI – wartości największej z wartości!
Za ogrom dziedzictwa, jakie pozostawił po sobie
Świat miano świętego dał tej Wielkiej Osobie
Za niezgłębione morze mądrości nam pozostawione
Za wzorów przykłady do naśladowania nieogarnione
W słowach Jego, odważnych czynach i niepozornych gestach się kryjące
Oblicze tego świata przemieniające!