Krakowiak na Pikniku w parku przy Forcie Bronowickim

Piknik w parku przy Forcie Bronowickim w minioną sobotę sprzyjał temu, by zapoznać się nieco bliżej z tańcem ludowym. Można bowiem było wziąć udział w warsztatach tanecznych w towarzystwie „Krakowiaka”. W przerwach między nauką poszczególnych kroków płynęły zaś skoczne dźwięki prezentujące specjalnie przygotowany na tę okazję program.